Παιχνίδια Ανάπτυξης Γλωσσικών και Μαθηματικών Δεξιοτήτων

IS09AN5XL

Εισαγωγικά:

Η προσχολική ηλικία αναγνωρίζεται ως ο καταλληλότερος χρόνος, για να αναπτύξουν τα παιδιά το ενδιαφέρον τους τόσο για μαθηματικές έννοιες (αρίθμηση, ταξινόμηση, γεωμετρικά σχήματα και οι αντίστοιχες ιδιότητες, υπολογισμοί ποσοτήτων, μέτρηση γεωμετρικών μεγεθών), όσο και για τις λειτουργίες της επικοινωνίας (ομιλία, ακρόαση, ανάγνωση, γραφή). (Δαφέρμου, Κουλούρη & Μπασαγιάννη, 2006 ; ΔΕΠΠΣ, 2002) Οι οργανωμένες διδακτικές παρεμβάσεις θέτουν στο κέντρο τον μαθητή, προκειμένου μέσω της ενεργούς του εμπλοκής να αποκτήσει βιωματικές εμπειρίες μάθησης στα πλαίσια ενός δυναμικού και πλούσιου σε ερεθίσματα περιβάλλοντος, που παρέχει κίνητρα, προβληματισμό, ενθάρρυνση, εμπιστοσύνη και ασφάλεια μέσω της δικής του δράσης, πειραματισμού και έκφρασης. Το μαθησιακό περιβάλλον, λοιπόν, σύμφωνα με κονστρουκτιβιστικές προσεγγίσεις μάθησης, επιτρέπει και είναι ανεκτικό σε λάθη, καθώς αποτελούν τον φυσικό πρόδρομο και το σημείο εκκίνησης κατάκτησης της γνώσης, καθώς και συμβάλλει στην πραγματοποίηση αλλαγών στις αντιλήψεις. Τα παιδιά προσχολικής ηλικίας, καθώς ζουν σε εγγράμματες κοινωνίες και έρχονται καθημερινά αντιμέτωπα με μαθηματικά προβλήματα, δομούν τα δικά τους νοήματα και αναπαραστάσεις ασυνείδητα και αβίαστα. Στις προϋπάρχουσες δομές, ιδέες και εμπειρίες οφείλουμε να οικοδομήσουμε τη νέα γνώση σταδιακά μέσα από παιγνιώδεις προσεγγίσεις. (Ζαχάρος, 2007 ; Γκλιάου, 2005)  Read More

“Στο Σεντουκάκι της Γιαγιάς Εβίτας”

Senior woman and daughter looking through photo album

Μια λέξη τόσο δα μικρή, η λέξη μάνα, μητέρα ή μαμά κρύβει όμορφα συναισθήματα, αναμνήσεις, την αθωότητα, τη νοσταλγία και όλες εκείνες τις τρυφερές στιγμές, που έχουν σημαδέψει την παιδική μας ηλικία. Όλες οι μητέρες του κόσμου αν και διαφορετικές, ξεχωριστές και μοναδικές, ένα κοινό σημείο τους ενώνει: η αγάπη, που προσφέρουν απλόχερα στα μικρά τους, χωρίς ιδιοτέλεια. Στον χώρο της Πλαστελίνης, με το προνηπιακό τμήμα “Λιβελούλες”, στα πλαίσια του διαθεματικού προγράμματος “Η Γιορτή της Μητέρας”, προσεγγίσαμε το θέμα από μια διαφορετική οπτική δίνοντας έμφαση στον ρόλο της μητέρας σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής μας με έναν ιδιαίτερα συγκινησιακό τρόπο. Ο γενικός στόχος της εκπαιδευτικής πρακτικής, που ορίστηκε, είναι ο εξής: Οι μαθητές να αναπτύξουν την ευαισθητοποίησή τους για το θέμα της μητρότητας και τη συμβολή του ρόλου της στην αγωγή των παιδιών.  Read More

Εκπαιδευτικό Σενάριο “Το Κουτί της Πανδώρας”

 Λίγα λόγια για το Εκπαιδευτικό Θέατρο…

Lights on stage in theater

Στην παρούσα διδακτική πρακτική με τίτλο “Το Κουτί της Πανδώρας” αξιοποιείται το εκπαιδευτικό θέατρο ως καινοτόμος τεχνική μάθησης. Η πρωτοποριακή μέθοδος μάθησης επιλέχθηκε βάσει των αντιθετικών εννοιών και των έντονων συναισθημάτων, που συμπεριλαμβάνει ο μύθος της αρχαίας μυθολογίας, με αποτέλεσμα το επίπεδο κατανόησης από την πλευρά των μαθητών προσχολικής ηλικίας να είναι ιδιαίτερα υψηλό. Πηγή έμπνευσης, όσον αφορά στο εκπαιδευτικό θέατρο, στάθηκε το γεγονός της χρήσης του στα πλαίσια της ενασχόλησης με τα αρχαία και σύγχρονα επαγγέλματα μέσω της αξιοποίησης του δράματος “Η Ωραία Κοιμωμένη”, που πραγματοποιήθηκε στον Πρότυπο Βρεφονηπιακό Σταθμό – Νηπιαγωγείο “Πλαστελίνη”. Το εκπαιδευτικό θέατρο ή εκπαιδευτικό δράμα (Drama in Education) έχει ως κύριο σκοπό τη διερεύνηση, επεξεργασία και ανάλυση της ανθρώπινης συμπεριφοράς μέσω της ενεργής συμμετοχής των μαθητών στην εκπαιδευτική διαδικασία καθιστώντας την αποτελεσματική. Παράλληλα, αποτελεί μια αυτόνομη μορφή τέχνης. (Τριανταφυλλοπούλου & Ελένη, χ.η.)

Read More

Εκπαιδευτικό Σενάριο “Έλα να Γνωριστούμε με τη Γουΐνι”

top-illustration

Πηγή: http://winnie-the-witch.com/

Η συγκεκριμένη εκπαιδευτική παρέμβαση εμπεριέχει δραστηριότητες γνωριμίας, καθώς έχει ως κύριο στόχο την ανάπτυξη σχέσης ασφάλειας και εμπιστοσύνης μεταξύ των μαθητών και της εκπαιδευτικού. Ωστόσο, ως πλαίσιο έχει χρησιμοποιηθεί η θεματική ενότητα των χρωμάτων, η οποία και εξετάζεται μέσω της παρέμβασης. Το διαθεματικό εκπαιδευτικό σενάριο δεν εμπεριέχει υψηλού βαθμού δυσκολίες, προκειμένου να επιτευχθεί η γνωριμία της εκπαιδευτικού με τα παιδιά ομαλά. Ειδικότερα, δεν είχε προηγηθεί η διαγνωστική αξιολόγηση, με αποτέλεσμα η εκπαιδευτικός να μη γνώριζε το γνωστικό υπόβαθρο των μαθητών. Η εκπαιδευτική εφαρμογή απευθύνεται σε προνήπια, ηλικίας τεσσάρων ετών. Read More

Προτεινόμενα Φύλλα Εργασίας της Μεθόδου “Board Game Design”

Τα παρακάτω φύλλα εργασίας αντιστοιχούν σε ορισμένα στάδια – βήματα της μεθόδου “board game design” και λειτουργούν ως σύμβουλος, προκειμένου να επιτευχθεί το τελικό αποτέλεσμα ορθά, χωρίς αδυναμίες και ελλείψεις. Σε αυτά εμπεριέχονται ερωτήσεις, οι οποίες απαντώνται από τους ίδιους τους μαθητές κατά τη διάρκεια της σχεδίασης, ώστε συνεχώς να επανεξετάζουν το έργο τους, αλλά και να οδηγούνται σε αυτό ομαλά μέσω της ακολουθίας όλων των βημάτων της διαδικασίας. Read More

Εκπαιδευτικό Σενάριο “Η εναλλαγή των εποχών”

Shape6eqct6OtwzK

Στην παρούσα εκπαιδευτική παρέμβαση προτείνεται και εφαρμόζεται ο εναλλακτικός τρόπος μάθησης, που αποτελεί ο σχεδιασμός επιτραπέζιου παιχνιδιού (board game design) υιοθετώντας τα στάδια και τις αρχές του. Το πιλοτικό πρόγραμμα πραγματοποιήθηκε στο 73ο Νηπιαγωγείο Αθηνών και η εκτιμώμενη διάρκειά του υπολογίζεται στις έξι με εφτά διδακτικές ώρες. Το εκπαιδευτικό σενάριο έχει ως θέμα την «Εναλλαγή των Εποχών» και έχει δημιουργηθεί στα πλαίσια της διαθεματικότητας, καλύπτοντας τις γνωστικές περιοχές, όπως “Παιδί και Φυσικό Περιβάλλον”, “Παιδί και Μαθηματικά”, “Παιδί και Γλώσσα”, “Παιδί και Πληροφορική”, “Παιδί Δημιουργία και Έκφραση”, σύμφωνα με το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών (ΔΕΠΠΣ, 2003).

Οι μαθητές (αγόρια και κορίτσια, 5-6 ετών) αποτελούν ενεργά μέλη στη μαθησιακή διαδικασία και ο αριθμός τους ανέρχεται στους έξι. Ο ρόλος των Νέων Τεχνολογιών είναι καθοριστικός, καθώς για τις ανάγκες του σεναρίου αξιοποιούνται λογισμικά δημιουργικότητας, όπως το Storyboard That, το Kerpoof Studio, αλλά και προσομοίωση και οπτικοακουστικό υλικό.

Read More

Board Game Design Process

6GbP3zZXeVe_80_DX540_DY540

Με λίγα λόγια:

Το “Board game design process” αποτελεί μία δυναμική και εναλλακτική μέθοδο μάθησης, κατά την οποία τα παιδιά δημιουργούν τα δικά τους επιτραπέζια παιχνίδια (με εκπαιδευτικό περιεχόμενο) αλληλεπιδρώντας με τον/την νηπιαγωγό, καθώς κατέχουν το ρόλο του σχεδιαστή και του παίκτη ταυτόχρονα. Η συγκεκριμένη διαδικασία αποτελείται από κάποια στάδια και βήματα, τα οποία υιοθετούνται κατά την εκπαιδευτική πρακτική, προκειμένου να επιτευχθούν τα προσδοκώμενα αποτελέσματα. Εκτός από φυσικά υλικά, ενσωματώνονται ψηφιακά μέσα και λογισμικά δημιουργικότητας, καθώς οι Νέες Τεχνολογίες κεντρίζουν την προσοχή των παιδιών και συμβάλλουν στην αξιοποίηση όλων των δυνατοτήτων και στην ολόπλευρη ανάπτυξή τους. Read More